^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. JAWATANKUASA UNIT JAMINAN KUALITI &  MS ISO

 

 Pengurus                                  :  Tn. Hj. Mohyeedin bin Bahron(Pengarah)

Wakil Pengurusan                      :  Pn. Haslina bt Mohd. Zain (Timb. Pengarah Akademik)

                                                :  En. Jaffar bin Kadar (Timb. Pengarah Sokongan Akademik)

                                                :  En. Othman bin Mohd Nata(Ketua Unit)

           

Pengurus Kualiti                        :  Pn. Noriah bt Jusoh

Pengurus Dokumen                   :  Pn. Salmizah bt Abu Bakar

                                                :  Pn. Norsuhaila bt Abd. Hamid

Pengurus Aduan                        :  Pn. Siti Salwani bt Mohd Saidi

                                                :  Pn. Nor Izzah bt Md Nadzar

Pengurus Rekod                       :  Pn. Hjh. Nik Asmat bt Nik Yahya

                                                :  En. Raja Segaran a/l Krishnan

Pengurus Latihan                       :  Pn. Marina bt Rahman

                                                :  En. Ruslan bin Mat Said

Pengurus Kewangan dan           :  En. Nordin bin Mohammad

Perolehan                               

                                   

Pengurus tugas-tugas Khas       :  En. Wan Mazlan bin Wan Sulaiman

                                                :  En. Azmi bin Yusof

Ketua Juruaudit Dalam               :  En.Mustapa bin Kamar

 

2.JAWATANKUASA UNIT LATIHAN & KEMAJUAN STAF (ULKS)

 

Pengerusi                     :  Tn. Hj. Mohyeedin bin Bahron(Pengarah)

Timb.  Pengerusi           :  Pn. Haslina bt Mohd. Zain (Timb. Pengarah Akademik)

                                    :  En. Jaffar bin Kadar (Timb. Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi              :  En. Othman bin Mohd. Nata(Ketua Unit)

Penyelaras                    :  Pn. Marina bt Rahman

Pen.Penyelaras             :  En. Ruslan bin Mat Said

Unit Data

 

 

4.JAWATANKUASA 5S AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI

Pengerusi                     :  Tn. Hj. Mohyeedin bin Bahron (Pengarah)

Timbalan Pengerusi       :  Pn. Haslina bt Mohd. Zain (Timb. Pengarah Akademik)

                                    :  En. Jaffar bin Kadar (Timb. Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi              :  En. Othman bin Mohd Nata (Ketua Unit)

Penyelaras                    :  En. Wan Mazlan bin Wan Sulaiman

                                   

Sekretariat                    : Pn. Mastura bt Tumin (Setiausaha 1)

                                    : Pn. Nur Hidayah bt Muhamad (Setiausaha 2)

JK Kerja                        : Pn. Noriah bt Jusoh(Promosi dan Dokumentasi)

                                    : En. Ruslan bin Mat Said (Kerja Latihan)

                                    :  Pn. Hjh. Nik Asmat bt Nik Yahya (Audit)

Ketua Zon                     :En. Osman bin Jais                                          (Ketua ZonPentadbiran)

                                    : En. Faizal bin Mohd. Nawi                                (Ketua Zon Blok A)

                                    : En. Jefrey bin Ja’afar                                      (Ketua Zon Blok B)

                                    : Pn. Herdawatibt Rashid                                   (Ketua Zon Blok C)

                                    : En. Mustapa bin Kamar                                   (Ketua Zon Blok D)

                                    : Pn. Erni Juliana bt Ab. Aziz                              (Ketua Zon Kantin)

                                    : En. Mohd. Kaspi bin Harun                              (Ketua Zon Elektrik)

                                    : En. Ahmad Shahriman bin Yusof                      (Ketua Zon Elektronik)

                                    : En. Jeapry bin Mohd Tahar                              (Ketua Zon Bgkel Mesin)

                                    : En. Roslan bin Abdul Rahim                            (Ketua Zon B. Bangunan)

                                    : En. Rahmad Sahnisopian b Mohamad              (Ketua Zon Automotif)  

                                    : En. Zaibudin bin Zainul                                      (Ketua Zon Kimpalan)

                                    : En. Tn. Hj. A. Rahim b Daros                           (Ketua Zon P. Udara)

                                    : En. Mohd Supian Abd. Rahman                       (Ketua Zon Asrama)

                                    : En. Mohamad bin Yusof                                  (Ketua Zon Persekitaran)

                                   

5.JAWATANKUASA KECERIAAN SEKOLAH

 

Pengerusi                     :  Tn. Hj. Mohyeedin bin Bahron (Pengarah)

Timbalan Pengerusi       :  Pn. Haslina bt Mohd. Zain (Timb. Pengarah Akademik)

                                    :  En. Jaffar bin Kadar (Timb. Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi              :  En. Othman bin Mohd Nata (Ketua Unit)

Penyelaras                    :  En. Zaibudin bin Zainul

Setiausaha                    :  Cik Chong Lian Wah

AJK                              :  En. Nik Roslan b Nik Ibrahim (Taman Herba)

                                    :  En. Rosman b Abd Kadir

                                    :  Pn. Mastura bt Tumin (Keceriaan Bilik Kuliah)

                                    :  Pn. Arisa Izahan bt Mohamad

                                    :  Cik Nornazifah bt Ahmad Kamarudin (Bilik-bilik khas)

                     

 

5. JAWATANKUASA PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN

 

Pengerusi                     :  Tn. Hj. Mohyeedin bin Bahron (Pengarah)

Timbalan Pengerusi       :  Pn. Haslina bt Mohd. Zain (Timb. Pengarah Akademik)

                                    :  En. Jaffar bin Kadar (Timb. Pengarah Sokongan Akademik)

Naib Pengerusi              :  En. Othman bin Mohd. Nata

Setiausaha                    :  Pn. Azizah bt Ismail

Jurulatih Sekolah           :  Tn. Hj. Ahmad Sabri bin Ismail

                                               

AJK                              :  En. Wan Mazlan b Wan Sulaiman (KJ Tek Kej. Elektrik dan Elektronik)

                                    :  En. Raja Segaran a/l Krishnan (KJ Teknologi Kejuruteraan Awam)

                                    :  En. Azmi bin Yusof (KJ Tek. Kej. Mekanikal & Pembuatan)

                                    :  Pn. Noriah bt Jusoh (KJ Teras Umum)

                                    :  Pn. Hjh. Nik Asmat bt Nik Yahya (KJ Perniagaan)

                                    :  En. Ruslan bin Mat Said (KJ Penilaian dan Pentaksiran)

                                    :  En. Zulkarnain bin Kamarudin (KU Perhubungan dan Latihan Industri)

                                    :  Semua KU Akademik

                                    :  Semua KU Sokongan Akademik