^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

 

Di akhir program Diploma Pengurusan Perniagaan pelajar akan boleh:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) LEARNING OUTCOMES (LO)
1 Berkeupayaan mengaplikasikan pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan bidang Pengurusan Perniagaan Pengetahuan
2 Mengaplikasi kemahiran praktikal dan menyelesaikan masalah Kemahiran Psikomotor/ Teknik
3 Mengenalpasti penyelesaian masalah secara kreatif, inovatif, dan efektif Kemahiran Penyelesaian Masalah, Pemikiran Kritikal & Pendekatan Saintifik
4 Berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain dalam komuniti perniagaan/ sains sosial serta masyarakat; Kemahiran Berkomunikasi
5 Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam kerja berpasukan untuk melaksanakan pelbagai bidang tugas; Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
6 Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion dalam bidang Pengurusan Perniagaan; Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
7 Berkebolehan mengaplikasi kemahiran pengurusan maklumat dalam pembangunan profesional berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat; Pembelajaran Sepanjang Hayat & Pengurusan Maklumat
8 Memotivasi diri dalam mengaplikasi ciri-ciri keushawanan untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya dalam bidang Pengurusan Perniagaan; dan Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
9 Berkeupayaan mengaplikasi kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif. Kemahiran Kepemimpinan