^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

Pengerusi   :  Tn. Hj. Mohd Azman bin Mohd Akhir (Pengarah)
Timb. Pengerusi   :  En. Jaffar bin Kadar (Timb. Pengarah Sokongan Akademik)        
Naib Pengerusi 1   :  Pn. Haslina bt Mohd. Zain (Timb. Pengarah Akademik)
Naib Pengerusi  2 :  En. Othman bin Mohd  Nata  (Ketua Jaminan Kualiti)
Setiausaha :  Pn. Siti Salwani bt Mohd Saidi (Kaunselor)
Pen. Setiausaha :  Pn. Nor Izzah bt Md Nadzar (Kaunselor)

Unit-unit di bawah TPSA

1. Unit Hal Ehwal Pelajar (UHEP)

2. Unit Sukan dan Kokurikulum

3. Unit Pengurusan Asrama

4. Unit Psikologi dan Kerjaya

5. Unit Pusat Sumber

6. Unit Teknologi Maklumat

7. Unit Perhubungan Awam

8. Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan